Utsläppen av granulater har minskat

Mer miljövänliga konstgräsplaner i Västerås

1:54 min
  • Västerås stad har lyckats minska utsläppen av miljöfarliga granulater - en sorts mycket små gummibitar - på sina konstgräsplaner.
  • Bakom minskningen finns speciella granulatfällor i brunnar och hur man hanterar granulatgummit på och vid sidan om planen.
  • Inte heller miljöfarliga mikroplaster rinner ut i i brunnarna visar mätningar, enligt Västerås stads miljöstrateg Olof Bergold.