Förnybar energi

Termisk solkraft spås bli nästa stora trend inom förnybar elproduktion

1:48 min

Genom att låta solens strålar värma salt till flera hundra grader kan stora mängder solenergi sparas över lång tid. Solrika länder ska kunna leverera solel dygnet runt.

Hör mer i Vetandets värld

– CSP kan spela en helt avgörande roll i energiomställningen, säger Johan Lilliestam som är professor i energipolitik vid universitetet i Potsdam i Tyskland.

CSP står för concentrated solar power, alltså termisk solkraft på svenska. Det som skiljer CSP från exempelvis vanliga solceller är att energin från solljuset kan lagras i form av värme i smält salt. Engergin används senare för elproduktion genom att låta det heta saltet förånga vatten som driver en turbin som i sin tur driver en generator. 

CSP en av få helt kontrollerbar energikällorna som kan leverera dygnet runt.

– CSP samlar in solvärme med speglar och den värmen kan man antingen använda för att göra el nu direkt, eller så kan man lagra den här värmen i stora tankar och göra el senare – i natt, i morgon, nästa vecka eller om en månad, säger Johan Lilliestam, som forskar just på användandet av termisk solkraft. Han fortsätter: 

– Man kan lagra den här värmen för en kortare eller längre tid på ett väldigt effektivt sätt.

CSP, eller termisk solkraft, är ingen ny teknik. Men intresset har varit svagt eftersom det länge varit för dyrt och krångligt. Och det fungerar bara på platser med mycket sol och torr luft.

För bara ett par år sedan såg det ut som om tekniken helt skulle försvinna. Men så hände två saker. Det första var att Kina valde ut CSP som en nyckelteknologi i sin energiomställning. Nu utvecklas den där i ett rasande tempo. Det är framförallt det som gjort att priset på CSP-teknik har rasat. 

Det andra som hänt var att Dubai precis börjat bygga ett rekordstort CSP-kraftverk på 700 megawatt som påstås kunna leverera solel dygnet runt till ett mycket lågt pris. Projektet har fått stor uppmärksamhet.

– Så det är ett jättesprång i kostnad. Och helt plötsligt så finns det ett perspektiv för CSP att leverera billig förnybar reglerbar el, vilket är något helt annat än det var för ett par år sedan, där man levererade dyr förnybar reglerbar el, säger Johan Lilliestam.