Ingen satsning på äldre

20 miljoner till äldres idrottande uteblir

1:35 min
  • Riksdagen beslutade tidigare i år att Riksidrottsförbundet skulle få ett tillskott på 20 miljoner kronor för idrott för äldre.
  • Men när regeringens budget presenterades förra veckan fanns inte tillräckligt med pengar för det så kallade "Äldrelyftet".
  • "Tråkigt men samtidigt har vi vårt regionala stöd kvar", säger Annika Enberg, tillförordnad distriktsidrottschef på Västmanlands Idrottsförbund.