Branden i Notre-Dame

Nästan alla medeltida kyrkor har brunnit

1:28 min

Notre-Dame har under sina nästa tusen år sett mycket, allt från bränder till världskrig och under åren har den återuppbyggts, restaurerats och putsats på.

– Dessvärre är det inte första gången en dom brinner, säger Mona Lantzourakis, arkitekt.

Mona Lantz-Ourakis är arkitekt och specialiserad på ombyggnad och renovering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Hon har arbetat med bland annat Uppsala universitetshus, Gustaf Vasa kyrka och domkyrkan i Bergen.

– Nästan alla medeltida kyrkor har brunnit en eller flera gånger, säger Mona Lantzourakis.

Enligt Mona Lantzourakis är Notre-Dame är uppbyggd av flera olika tidslager. Under de många år kyrkan funnits har det skett stora förändringar. Hon nämner särskilt de renoveringar som gjordes på 1800-talet av arkitekten Eugène Viollet-le-Duc gjordes. Då användes ganska moderna material, enligt Mona Lantzourakis.

– Det blir intressant att se hur man tar ställning till alla olika tidslager när man ska återuppbygga kyrkan, säger Mona Lantzourakis.

Hör en längre intervju med Mona Lantzourakis i P1-morgon