Branden i Notre-Dame

God brandberedskap för länets landmärken

2:06 min

En brand har förstört stora delar av Notre Dame i Paris. Men hur ser det ut med brandberedskapen för Uppsalas eget landmärke, Domkyrkan?

Torbjörn Matsson, vakthavande brandinspektör på Uppsala brandförsvar menar att beredskapen är god med insatsplaner, larm och regelbundna orienteringar i kyrkan för att undersöka angreppspunkter. 

– Det värsta som kan hända är att vi får en brand uppe i träkonstruktionen och att skyddssystemet inte fungerar som det ska. Det är ett stort objekt med höga höjder som gör det svårt att komma åt, och det var väl lite det som hände i Paris, säger han.