Trafik

Rekordmånga mil i bil förra året

1:54 min

Svenska personbilar kördes rekordmånga mil i fjol. Den totala körsträckan för svenskregistrerade bilar ökade med en halv procent och landade på 6,8 miljarder mil.

– Det körs mer än någonsin totalt sett. Men varje bil i sig kör en kortare sträcka än tidigare. Men det motverkas av att det blir fler bilar och därför får vi en total som är mycket högre än den varit tidigare, säger Anette Myhr, statistiker på myndigheten Trafikanalys, till Ekot.

Alla svenskregistrerade personbilar körde tillsammans i fjol 6,8 miljarder mil, och i det räknas både körning i Sverige och utomlands.

Det var en halv procent mer än året innan och den högsta siffran sedan mätningarna började för 20 år sedan.

Den totala körsträckan har också ökat med drygt 20 procent under de åren.

I fjol kördes varje bil i genomsnitt 1 200 mil och det är den lägsta siffran sedan mätningarna började.

Anette Myhr säger att det troligen finns flera orsaker till att vi i genomsnitt kör en kortare sträcka med varje bil.

– Beror det på att man tänker på miljön och har ändrat sitt resandemönster eller beror det på att familjer och hushåll har fler bilar och sprider ut sitt resande på fler bilar? Det är jättesvårt att säga. Men det finns flera orsaker till varför vi ser det här mönstret, men vi har inte hunnit analysera det än, säger Myhr till Ekot.

Framför allt drivs bilarna med bensin och diesel. Det är få av milen som körs på andra drivmedel så som el, etanol eller gas, säger hon.

– Det var åtta procent av den totala körsträckan som inte gick med en ren bensin- eller dieselbil. Men det är en andel som ökar sakta men säkert, skulle jag säga. Det är fortfarande låga nivåer och det går att ställa om den stora flottan vi har från fossila drivmedel. Men det tar tid.