REGIONFULLMÄKTIGE

Västernorrland + Västerbotten = sant?

0:54 min

Slå ihop Västernorrland och Västerbotten till en region. Det föreslår centerpartisten Jonny Lundin i en motion.

Det finns skäl att återigen aktualisera regionfrågan och en sammanslagning av Västernorrland och Västerbotten, menar centerpartisten Jonny Lundin.

– Vi står inför stora utmaningar framåt med den demografiska utvecklingen och behov av satsningar på infrastruktur och då måste vi förbättra vår konkurrenskraft i norra Sverige och vi ser en regionbildning som en lösning, säger han.

En region av Västernorrlands storlek räcker inte. 

– Vi har ett för svagt befolkningsunderlag för att klara framtidens utmaningar det handlar om att klara finansieringen av sjukvården och många andra delar framåt, säger Jonny Lundin (C).

Motionen ska nu lämnas över för hantering i Regionstyrelsen.