Notre-Dame

Skånska kyrkor kan behöva högre säkerhet

1:46 min

Branden i Notre-Dame kan leda till bättre brandsäkerhet även i skånska kyrkor.

– Det finns absolut utrymme och behov av att bli bättre, säger Heikki Ranta, Stiftsantikvarie Lunds stift, som inte minst tänker på alla värdefulla föremål i kyrkorna.

– Det behöver finnas en evakueringsplan för varje kyrka. Hur ska brandmännen hitta till föremålen som ska räddas?