Branden i Notre Dame

Så ser beredskapen ut i svenska kyrkor

1:37 min

Hur ser situationen ut i Sverige, när det gäller beredskapen inför bränder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I till exempel Uppsala har brandförsvaret särskilda insatsplaner för flera byggnader vid händelse av brand. Men beredskapen kan inte förhindra skador, menar Torbjörn Matsson brandingenjör på Uppsala brandförsvar.

– Beredskapen är jag trygg med, men sen är det såklart att en brand på ett av de här objekten kommer så klart innebära ett problem, hur som haver, säger Torbjörn Matsson till P4 Uppland.

Det är bland annat för Uppsala domkyrka, gamla Uppsala kyrka och Uppsala slott som brandförsvaret har särskilda insatsplaner om det skulle börja brinna.

Mycket av de gamla byggnaderna består av sten och tegel men de hålls upp av massiv träkonstruktion. Och just det är ett problem menar Torbjörn Matsson, brandingenjör på Uppsala brandförsvar.

– Själva bärande konstruktionen är stora, stora bärverk av träbalkar. Och det är de då som skulle vara det stora problemet om elden får fäste i de, säger han.

Det går fort när elden når träkonstruktionen. Det blir väldigt mycket bränsle för elden och sprider sig snabbt, enligt Erik Egardt, brandingenjör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Sprinklersystem är ett bra skydd vid brand, menar han.

– Det som behövs är ju både ett aktivt arbete med att skydda byggnaden och hitta sätt att skydda det som förvaras där. Alltifrån målningar som snabbt skadas av rök till andra artefakter som förvaras i de här byggnaderna. Så att, det är mycket att göra.

– I Storkyrkan i Stockholm till exempel, så finns det sprinkler där. Och sprinkler är ett extremt bra skydd för att skydda den här typen av byggnader oavsett varför det startar, säger Erik Egardt, brandingenjör på MSB.