KARLSBORG

Återvinningscentralen i Karlsborg åter öppen

0:20 min

Återvinningscentralen i Karlsborg är åter öppen efter att ett föremål som man trodde var en sprängladdning hittats intill.

Vid grävarbeten på reningsverket intill återvinningscentralen i norra skogen i Karlsborg påträffades något som först verkade vara sprängmedel. Återvinningscentralen stängdes då men är nu åter öppen efter att föremålet har visat sig vara ofarligt.