Förskollärarutbildning

Ifrågasatt kvalitet på lärarutbildningar i Umeå

0:33 min

Kvaliteten på Umeå universitets förskollärarutbildning och grundlärarutbildning mot fritidshem ifrågasätts.

Detta efter en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Bristerna rör mest säkerställandet av ett antal examensmål och examensarbetet i slutet av utbildningen.

Förskollärarutbildningens upplägg och genomförande får godkänt, liksom bedömningsområdena Personal, Utbildningsmiljö, Jämställdhet, Uppföljnings, återkopplings- och åtgärdsarbete, Studentinflytande och Arbetsliv och samverkan.

Avseende grundlärarexamen mot fritidshem ifrågasätts två examensmål, resterande delar av utbildningen får godkänt.

Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 får av UKÄ omdömet hög kvalitet.

– Även om det är mycket som är bra i utbildningen ser vi allvarligt på kritiken och har påbörjat ett genomgripande analys- och åtgärdsarbete för att komma tillrätta med bristerna, säger Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan på Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Den kritiserade utbildningen har ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en ny bedömning och tar då ställning till om det finns skäl att dra in examensrätt för utbildningen.

UKÄ genomför nu en omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. I dag släpps resultaten av de första granskningarna som omfattar förskollärar- och grundlärarutbildningarna.

Drygt hälften (35 st) av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften (32 st) ifrågasatt kvalitet.