Förskollärarutbildning får kritik

0:25 min

Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ menar att förskollärarutbildningen inte fullt ut säkerställer måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen "kunskap och förståelse".

De kritiserar också flera självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område och i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

Karlstad universitet skriver i ett pressmeddelande att de tar till sig av kritiken och att de redan påbörjat ett arbete för att vidareutveckla och förbättra utbildningen.

Även grundlärarprogrammet för årskurs 4 - 6 på Karlstads universitet har granskats av UKÄ. I den bedömningen anses Karlstads universitet bedriva utbildningen tillfredsställande.