Högskolan Dalarna får kritik – brister på tre utbildningar

1:58 min

Universitetskanslerämbetet har genomfört en kvalitetsgranskning av förskole- och grundskollärarutbildningar i landet. De rapporter brister på tre av Högskolan Dalarnas utbildningar.

Det handlar bland annat om för låg vetenskaplig kompetens hos personal som undervisar.

"Vi behöver bli ännu starkare när det gäller den vetenskapliga kompetensen", hör Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet på Högskolan Dalarna.