Så är Blekingekyrkornas beredskap för bränder

1:13 min

Efter den allvarliga branden i katedralen Notre Dame så har frågan väckts om hur beredskapen ser ut för Blekinges kyrkor.

Ulrika Haraldsson är bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen och säger att det ser ganska bra ut för Blekinges del.

– Generellt sett så är pastoraten och församlingarna medvetna om frågan och jobbar med det.

Vad borde finnas i alla kyrkor för att förebygga bränder?

– Brandsläckare och brandvarningssystem, och gärna direktkopplade till Räddningstjänsten, det vinner man mycket på.

Ulrika Haraldson nämner också det inventeringsarbete som Svenska Kyrkan påbörjat, vilket är viktigt för att rädda kyrkskatter vid en eventuell brand.

– Så att man vet vad man ska rädda om något behöver räddas.