Mot försurning

Hylte investerar i ny kalksilo – för bättre fiskliv

2:26 min

Kalksilos motverkar försurning i vattendrag, men flera silos är gamla och i behov av renovering.

– Det här är nog 2.0 av kalksilos, säger Anders Bengtsson som är projektsamordnare i Hylte och har arbetat med anläggningen i södra Fagerhult, vid Skärke å i Hylte kommun. Där har man investerat i en ny kalksilo.

Är kalksilos framtiden för att hålla en jämn ph-nivå?

– Det behövs fler kalkstationer, för då kan man sannolikt minska på kalkningen från helikopter som inte är helt hundra, säger Anders Bengtsson.