Universitet och högskolor

Kvaliteten på lärarutbildningar i Luleå ifrågasätts

2:11 min

Kvaliteten på två lärarutbildningar med cirka 300 studenter vid Luleå tekniska universitet ifrågasätts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Utbildningarna har inte lyckats nå målet att lära studenterna göra bedömningar utifrån bland annat vetenskapliga aspekter, enligt UKÄ.
Bo Jonsson är prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärarande säger att bristerna nu är på väg att åtgärdas.

Ifrågasättandet från UKÄ gäller utbildningarna till grundskollärare, årskurs 4-6 och till lärare för årskurs 1-3.

Universitetet i Luleå är inte ensamt om att få kvaliteten på lärarutbildningarna ifrågasatt, Universitetskanslersämbetet har granskat 67 förskolelärar- och grundskolutbildningar i landet och och fann brister i 32 utbildningar.

Bo Jonsson tror inte LTU:s attraktivitet för studenter som vill bli lärare har sjunkit till följd av kritiken.