BREDBAND

"Bredband är lika viktigt som vatten, el och järnväg"

1:38 min

87 procent av hushållen och 77 procent av företagen i länet har nu tillgång till snabbt bredband på 100Mbit/s. Nu jobbas det för att nå riksmålen.

Region Gävleborg håller just nu på att arbeta fram en ny handlingsplan för bredbandsutbyggnaden år 2019-2025, med målet att få ännu bättre bredband än vad som finns i dag.

– Det är en fortsättning på det arbete vi håller på med och vi måste fortsätta att hålla en hög utbildningstakt.

– Vi behöver arbeta särskilt med bland annat finansiering och att hitta en fördelningsmodell av eventuella stödmedel, säger Göran Unger, avdelningschef för infrastruktur och samhällsplanering på Region Gävleborg.

Hur viktigt är det med snabbt och bra bredband i dag? 

– Det är lika viktigt som väg, vatten, el och järnväg. Det är grundförutsättningen för att man ska kunna klara av ett vardagligt liv.