Carl fick plats på härbärge för aktiva missbrukare: Jag lever hellre på gatan

4:34 min

29-årige Carl Karppinen vill bli av med sitt drogberoende, men får bara plats på härbärgen för aktiva missbrukare. Nu lever han på gatan för att slippa utsättas för drogerna och andra sjuka människor.

Statistik från de senaste åren visar att socialtjänstens arbete med personer i missbruk och psykisk ohälsa allt oftare får kritik av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Av Stockholms alla stadsdelar utmärker sig socialtjänsten i Farsta, som trots kritiken, inte ändrat hur man jobbar med personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Carl Karppinen fick avbryta sin behandling i Norrland, där han fick bra vård. Enligt Carl så ansåg socialtjänsten i Farsta att han blivit så bra att han inte längre behövde vård. Istället blev han hemsänd till Stockholm där han skulle bo på ett härbärge för aktiva missbrukare

– Jag har psykiska problem så jag kan inte bo med andra missbrukare och människor med problem, det funkar inte. Jag bor hellre på gatan där jag kan sköta mig själv. Hittills har jag klarat att hålla mig fån drogerna, men jag vet inte hur länge jag orkar på egen hand.

– Man är inte värd vatten, hundarna är värda mer. Det är bara att inse.