Personal saknas

Förskolan i Stånga läggs ner

1:59 min

Förskolan i Stånga läggs ner, har en oenig barn- och utbildningsnämnden beslutat. Avvecklingen ska vara genomförd senast 15 augusti.

Anledningen är att det är brist på utbildade förskollärare och barnskötare. Förvaltningen håller på att se över de mindre skolenheterna på Gotland för att satsa på större, ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga skolor som kan erbjuda bra utbildning och vara ekonomiskt effektiva

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för att behålla och utveckla Stånga förskola, allianspartierna fick stöd av Sverigedemokraterna och röstade för en avveckling.

Femton barn går i dag i Stånga förskola och sju barn köar för en plats där.