VÅRD

40 personer dör varje år av organbrist – socialministern vill se bättring

1:39 min

Trots donationsviljan där nästan en person i veckan dör i väntan på organ. Socialministern hoppas att en ny utredning kan leda till fler donationer.

Undersökningar visar att 85 procent av svenskarna är positivt inställda till organdonation. Samtidigt är Sverige bara ett mittenland när det gäller genomförda donationer. 

Spanien är världsledande kring organdonation och sett till folkmängd genomför de nästan två och en halv gånger så många donationer, jämfört med Sverige. 

– Vi vet ju att en tidigare utredning besökte Spanien för att titta på hur de arbetar där. Delvis är det också det som ligger bakom att Sverige i dag har ett donationsfrämjande centrum och att man arbetar för att öka kunskapen, säger socialminister Lena Hallengren (S). 

I juni ska en ny utredning av Sten Heckscher presenteras. Lena Hallengren hoppas att utredningen ska leda till en bättring av läget i Sverige.

– Jag ser fram emot att titta på hans förslag och när de kommer är ambitionen naturligtvis att skicka det på remiss och lägga förslag som gör att vi kan ha fler som donerar och får ta del av organ, säger hon.