Viktig valfråga

Indiens tillväxt minskar trots BJP:s löften

2:36 min

När BJP kom till regeringsställning i Indien var det med löften om ekonomiska reformer och avregleringar. Fem år senare har situationen snarare förvärrats för landets mest utsatta menar ekonomer.

Industrins tillväxt låg på 0,1 % i februari vilket är den lägsta siffran på 20 månader. Motsvarande siffra i fjol var 6,9%.

– Våra beräkningar visar att den indiska ekonomin gått ner sett till tillväxt, säger Rohit Azad som är ekonom på JNU, ett av Delhis högst rankade universitet som jämte de akademiska meriterna är känt för sin radikala profil.

Rohit Azad säger att den hindunationalistiska BJP-regeringen ändrat sättet att mäta tillväxt på, då det gamla sättet inte gav önskat resultat. Liknande beskyllningar kommer från andra institutioner som är satta att mäta utvecklingen i Indien.

Enligt Rohit Azad var tillväxten högre under Kongresspartiets regeringstid. Han listar flera anledningar till att den minskat. En av dem är bankkrisen, bankerna har lånat ut till aktörer som inte kunnat betala tillbaka. En del av lånen skrivs nu av men villigheten att ge nya lån är låg. Hushållens köpkraft har också minskat eftersom den ekonomiska ojämställdheten ökat. Regeringen spenderar inte heller tillräckligt för att öka tillväxten.

– Siffror från skattemyndigheten visar att den ekonomiska ojämställdheten har ökat, böndernas inkomster har också stagnerat de senaste fem åren och det har man inte sett förut säger Rohit Azad.

När BJP kom till makten var förhoppningarna om ekonomisk utveckling stora. Nu säger många jag träffar att det är de rika som tjänat på regeringens reformer. Rohit Azad instämmer:

– Den tillväxt som ändå har ägt rum har kommit eliten och de rikaste till godo, säger Rohit Azad.