Barnutredningar tar för lång tid - socialen fortsätter bryta mot lagen

0:52 min

I Karlskrona tar många barnärenden vid socialtjänsten för lång tid att handlägga. I flera fall tar det mer än fyra månader och då bryter man mot socialtjänstlagen, skriver SVT nyheter Blekinge.

Redan i fjol upptäcktes att det fanns stora problem med att långa handläggningstider, en fjärdedel av utredningarna hade pågått längre än fyra månader.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu gjort en uppföljning som visar fortsatta problem. I början av mars fanns 17 fall som blivit för gamla.

IVO anser att barn och unga riskerar att inte får det stöd som de behöver på grund av de långa handläggningstiderna och riktar därför ny kritik mot socialnämnden.

Socialnämnden arbetar nu med att förbättra arbetssituationen för handläggarna och olika åtgärder har vidtagits för effektivisering och rekrytering av personal.