Barnsjukvård

Insulin i maten testas för att stoppa barndiabetes

2:18 min

I Skåne görs försök med att ge barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes insulin tillsammans med mat och dryck.
Förhoppningen är att det ska förhindra att barnen senare insjuknar i den kroniska sjukdomen, som till skillnad från diabetes typ 2 ofta drabbar barn.

Vi hoppas att vi ska kunna förhindra att de utvecklar antikroppar mot insulin, och så småningom diabetes.

  • Runt 900 barn under 18 år insjuknar varje år i Sverige i diabetes typ 1. Sjukdomen innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppens insulinproducerande celler.
  • De barn som ingår i studien har hittats genom att blodprov tas i navelsträngen på nyfödda på förlossningarna i Skåne sedan i somras. Av de runt 2 000 barn som hittills screenats, har ett trettiotal visat sig bära på gener som innebär en förhöjd risk. Familjerna har tackat ja till att vara med i studien och att därmed ge barnet insulin i munnen.
  • Barnen ska äta insulin eller placebo varje dag upp till tre års ålder, och följs upp genom regelbundna kontroller med bland annat blodprover tills de fyller sju. Runt 2025 hoppas barnläkaren Helena Elding Larsson att de första resultaten ska vara klara.