VÅRVÄDERSTORGET

HD friar kvinna för falskt alibi

0:36 min

Högsta domstolen friar en kvinna i 20-års åldern från åtalet om grovt skyddande av brottsling i samband med dödsskjutningarna vid Vårväderstorget 2015.

I en vägledande dom friar Högsta Domstolen i dag en kvinna från åtalet om skyddande av brottsling i samband med dödsskjutningarna i mars 2015 i Vår krog och bar vid Vårväderstorget i Göteborg.

Åklagaren ville ha kvinnan dömd för att ha ljugit för polisen för att få en kompis frikänd som dömts till livstids fängelse för morden.

Företrädare för rättsväsendet menar att lögner i polisförhör är ett växande problem och åklagarmyndigheten menar att det bör vara straffbart att ljuga i polisförhör på samma sätt som att ljuga i rätten.

Men Högsta Domstolen skriver att det inte går att fälla kvinnan så som lagstiftningen är utformad i dag eftersom hon inte aktivt medverkat till att dölja brottet.