Gymnasieskolorna i Örebro län

Här är gymnasieskolorna som har flest polisanmälda brott

1:57 min

Örebros och Karlskogas gymnasieskolor sticker ut när det gäller antalet polisanmälda brott på skolorna de senaste åren. Möckelngymnasiet i Karlskoga är den skola med flest anmälningar i hela Örebro län.

 – Jag blir förvånad, säger Elisabet Nielsen, rektor på Möckelngymnasiet.

Enligt statistik som P4 Örebro begärt ut är de vanligaste brotten som anmäls stöld- och tillgreppsbrott. Efter det kommer olika grad av misshandel.

Karolinska gymnasiet i Örebro har inte flest anmälningar, men däremot den största ökningen sedan 2015.

– De visar att det arbetssätt som vi har valt fungerar. Vi anmäler när det sker brott på skolan därför att vi vill visa att det som sker på skolan inte är skiljt från samhället, säger rektorn Jonas Bergman Wallin.