Linnéuniversitet

Så många sökte till LNU:s utbildningar i höst

0:25 min

Antalet sökande ökar till Linnéuniversitetets program och kurser i höst.

Den här veckan stängde anmälningarna till högskolor och universitet. Totalt har det kommit in 22 561 ansökningar till Linnéuniversitetets program och kurser i höst. 

Det innebär en ökningen med drygt 5 procent jämfört med höstterminen förra året. Totalt i hela landet kom det in drygt 360 000 ansökningar till svenska universitet och högskolor.