KVINNOVÅLD

Svårt för polisen att utreda våldsbrott i relationer

1:31 min

Runt tusen nya ärenden kommer årligen in till polisens enhet i Skaraborg för relationsrelaterade brott. Runt 750 av dessa handlar om våld mot kvinnor. Men få går vidare till åklagare.

Personalstyrkan på sexton personer på enheten för relationsrelaterade brott på polisen i Skaraborg har späckade arbetsdagar.

Omkring tusen nya ärenden landar på utredarnas bord årligen och tre fjärdedelar av dessa rör våld mot kvinnor.

Carolina Björk Trogen, förundersökningsledare, säger till P4 Skaraborg att anledningen att bara en bråkdel av dessa går vidare till rättslig prövning är att det handlar om komplicerade fall. 

– Brotten sker inom fyra väggar, i en familj, där den som är utsatt kanske har försökt göra allt för att dölja att man är utsatt. Det finns sällan vittnen till våldet.