Lägst sedan mätningarna inleddes

Kritiskt låg grundvattennivå i Sala kommun

1:29 min
  • Flera års torka har lett till historiskt låga grundvattennivåer i stora delar av Mälardalen.
  • I Sala kommun har man de lägsta nivåerna i sina stora grundvattenmagasin sedan mätningarna inleddes i slutet på 70-talet.
  • "Vi behöver spara och se vattnet mer som en resurs framförallt för att dricka", säger Åsa Kling, som är chef för samhällstekniska enheten i Sala kommun.