Naturbruksgymnasiet

Fler söker till skogsutbildningen i Burträsk

1:34 min

Få ansökningar och sämre ekonomi gör att gymnasierna i Lycksele och Vilhelmina inte kör naturbruksprogram med skogsinriktning till hösten. På naturbruksgymnasiet i Burträsk ökar däremot elevunderlaget.

Varken Tannbergsskolan i Lycksele eller Malgomajskolan i Vilhelmina kommer att ha något naturbruksprogram med skogsinriktning till hösten på grund av både ekonomiska skäl och för få ansökningar.

Vi har satsat ganska mycket på en modern maskinpark. Vi har gått ifrån att äga maskinerna själva till att börja leasa istället. Det innebär att vi har nya maskiner varje år.

Men på naturbruksgymnasiet i Burträsk ökar elevunderlaget för inriktning skog. De senaste tre åren har skolan dubblerat sitt elevantal, från 30 till 60 elever på skogsinriktningen.

– Det som också är glädjande är att vi ser att antalet tjejer som söker också ökar, säger Jimmy Persson som är lärare på skolan.