Musikaliska ett steg närmare försäljning

1:20 min

Sveriges äldsta konserthus - Musikaliska på Nybrokajen i Stockholm - är ett steg närmare en försäljning. Regeringen tillstyrker att Statens fastighetsverk får sälja det.

Det handlar om en av Stockholms finaste adresser, mittemot Dramaten och omgiven av bank- och finansinstitut bland annat, och nu föreslår regeringen riksdagen att Statens fastighetsverk ska få sälja fastigheten.

Bland dagens hyresgäster finns Kungliga musikaliska akademien, Blåsarsymfonikerna, en kammarmusikalisk scen och folk- och världsmusikscenen Stallet.

Som Kulturnytt tidigare berättat ser fastighetsverket inte att staten har behov av att äga fastigheten, men regeringen stödjer inte rakt av verkets önskemål om att få sälja. Den skriver i vårbudgeten att innan beslut om en eventuell försäljning fattas bör verket beakta bland annat Blåsarsymfonikernas behov av lokaler som passar deras verksamhet.

Regeringen skriver också att "det är angeläget att en levande del av kulturutbudet, som uppskattas av Stockholms invånare och besökare, fortsatt kan utvecklas".

Nu ligger alltså frågan i riksdagen för avgörande.