Regeringen vill bringa klarhet i frågan om återlämnad stulen konst

2:08 min

Både Riksrevisionen och Moderna museet har skickat in sina ståndpunkter om den återlämnade naziststulna tavlan till regeringen.

Riksrevisionen kritiserar Moderna museet för hur återlämnandet av en tavla som stals av nazisterna har gått till. Museet lämnade tillbaka tavlan enligt de så kallade Washingtonprinciperna, ett avtal om att återbörda just stulen konst. Ett beslut man fattade självständigt och som revisionen menar att museet borde stämt av med regeringen först.

Båda sidor har nu skickat in sina ståndpunkter till regeringen att se över och sen redovisa för riksdagen.

– Generellt sätt kan man säga att den här typen av återlämnandefrågor är väldigt komplexa och svåra att utreda. Det regeringen sagt vi flera tillfällen är att svenska myndigheter bör följa Washingtonprinciperna och det här är inte juridiskt bindande men moraliskt bindande, säger Tanja von Brünken, kansliråd på Kulturdepartementet.

Det är nu upp till regeringen att svara riksdagen vad man gjort eller planerar göra utifrån riksrevisionens kritik. Hur det svaret kommer låta är ännu inte klart och inget Tanja von Brünken kan svara på. Däremot är frågan om just återlämnanden för olika museer är högaktuell i våra tider och det pågår just nu ett arbete att bringa ännu mer klarhet in den här frågan. 

– Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag av regeringen 2018 att utarbeta en vägledning för identifieringen och återlämnande av föremål i museernas samlingar. Det här utifrån om det kan finnas särskilda skäl för återlämnande, till exempel föremål som omfattas av Washingtonprinciperna. Och resultatet ska redovisas i början av nästa år, berättar Tanja von Brünken.

I frågan kring återlämnande pågår just nu på kulturdepartementet också en utredning kring ett förslag från bland andra Moderna museets förre chef Daniel Birnbaum ett särskilt råd med fristående experter för att utreda just ägarhistoria kring verk som stals av nazisterna.