KVINNOVÅLD

Behandlingsprogram mot våld i relationer

1:17 min

Ett särskilt relationsvåldsprogram finns i svenska fängelser sedan 2017, bland annat på anstalten Johannesberg i Mariestad.

Programmets syfte är att de intagna bland annat ska inse och förstå drivkraften bakom ett våldsamt beteende, förklarar Martin Lardén på Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram.

Martin Lardén säger till P4 Skaraborg att resultatet bland de intagna som tagit del av programmet är gott. 

– De intagna rapporterar att de ändrat sin attityd till våld och de säger att de fått bättre självkontroll.