Kulturhistoriska byggnader kan behöva extra skydd

2:45 min

Den stora branden i Notre-Dame startade i samband med den renovering som pågår i katedralen. Och Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet som jobbar med svensk katastrofberedskap för kulturarv är inte förvånad.

Renoveringen i sig innebär en förhöjd brandrisk.

– Det här har vi sett tidigare med bland annat bränder i England men också bränder i Sverige. Det är mycket olika människor som rör sig i byggnaden på olika sätt och det är viktigt att de vet vilka rutiner som gäller. Och så finns det riskmoment med svetsar, aggregat eller värme, också linolja. Och det är ju tyvärr det som har gjort att det på vissa ställen har börjat brinna.

Om det börjar brinna i en kulturhistoriskt viktig byggnad är det, enligt Erika Hedhammar, viktigt att det finns tydliga prioriteringar för vilka föremål som ska räddas först.

– Vi uppmuntrar till att man tar fram restvärdesplaner där man har prioriterat vilka föremål man tycker är viktigast och hur man ska ta ut dem. Det ska man kunna lämna över som ett dokument till räddningstjänsten så att de kan jobba efter det. Och det måste man har tagit fram innan. Det kan man inte sitta och göra när det brinner i huset i knutarna

I vilken utsträckning görs det redan nu?

– Det har börjat göras på en hel del ställen, men det är långt ifrån alla ställen som har det. Vi ser ett par stycken kyrkor som har det, ett par museer som har börjat ta fram det. Ju fler exempel vi har, desto mer kan man uppmuntra andra att lära sig.

När Katarina kyrka i Stockholm totalförstördes i en brand 1990, drogs viktiga lärdomar menar Erika Hedhammar.

– Det var en viktig ögonöppnare för att började arbeta med det här inom kulturvården och insåg att det var en viktig fråga. Det har också varit en möjlighet till diskussioner med räddningstjänsten för att tidigt kunna samverka om de här frågorna.

Står kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader bättre rustade idag, än vad de gjorde då, 1990?

– På ett sätt gör de kanske det, men det är också så att man kanske har fler elinstallationer och saker och ting blir äldre, så jag är osäker på det.