Mona möter Anders Berlin

13 min

Han är född på Ramsjö gård som då var ett konventionellt jordbruk. Sedan 2001 är gården KRAV-certifierad och är även Sveriges första andelsjordbruk.

Det innebär att kunderna köper in sig på produktionen och får grönsakslådor levererade veckovis under skördetiden, från sensommaren fram till första frosten. Därefter kommer lådorna inte lika ofta. 
I samtalet pratar vi om vikten av att ha en relation till maten och den som producerar den och att andelsjordbruk är på uppåtgående i Sverige. Idag finns ungefär 50 gårdar som drivs enligt den här affärsmodellen och Anders märker av intresset hos konsumenterna:

-Intresset är stort och man söker lokalodlat, man vill ha ekologisk mat men problemet är att det är så pass nytt att producent och konsument inte hittar varandra, säger han.