Hård kritik

Regionen har konst för 30 miljoner – oklart var den finns

1:48 min

Region Kronoberg, som äger konst för 30 miljoner kronor, får nu skarp kritik av sina egna revisorer. Det handlar om konst som försvunnit och om rutiner som inte följs.

– Givetvis är det inte tillfredsställande att vi inte har koll på det, att vi inte med säkerhet kan se eller läsa oss till var någonstans vi har vår konst, säger Peter Löfström, vice ordförande i regionens revision.

Vid en stickprovskontroll på lasaretten i Ljungby och Växjö hittades till exempel bara var fjärde konstverk. Var de andra är vet man inte, men Peter Löfström tror inte att det handlar om stöld. 

– Vi har inte riktig koll på de 30 miljonerna och det är det vi nu ska få belyst och åtgärdat, säger Peter Löfström.