Äldreboenden

Två nya äldreboenden i Knivsta

1:54 min

Vid årsskiftet ska två nya äldreboenden i Knivsta stå färdiga med plats för drygt 100 hundra personer. Ett i Västra Ängby och ett i Nya Alsike.

Det är två privata aktörer som både bygger och sen ska driva boendena. Marja Hedin är kvalitets- och utvecklingschef på vård- och omsorgskontoret.

– Det är bra för Knivsta, en kommun som växer. Våra medborgare får möjlighet att bo kvar i Knivsta.

Hur stort är behovet av äldreboende framöver?

– Vi har ett behov, men inte så vi kan fylla 100 platser i nuläget, därför är det bra att privata aktörer kliver in. Dom kan sälja outnyttjade platser på en större marknad.