Starka reaktioner på vår rapportering om Farsta socialkontor

1:44 min

Många lyssnare har reagerat starkt på P4 Stockholms rapportering om kritiken mot Socialtjänsten i Farsta. Här är några av berättelserna som kommit in till oss.

De senaste åren har anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om socialtjänstens arbete med personer i missbruk och psykisk ohälsa ökat i antal.

I Stockholms stad har nästan var tredje riktas mot socialkontoret i Farsta, visar siffror som P4 Stockholm sammanställt. De senaste två åren har 51 klagomål riktats mot socialtjänsternas arbete i Stockholm, av de har 18 riktats mot Farsta.

Flera lyssnare har hört av sig och delat med sig av sina reaktioner på vår rapportering. En person menar att problemen pågått under lång tid på Farsta socialförvaltning. 

Detta har pågått i många, många år. Jag fick rådet av utomstående att flytta från stadsdelen för att slippa Farstas soc. 

En annan lyssnare vill se åtgärder från socialnämnden.

Nu undrar jag som medborgare varför inte socialnämnden tar tag i problemen och avskedar de chefer som inte klarar av att följa lagar och förordningar

Just nu sitter min dotter som nu är nykter på en akut psykmottagning, hon vill inte till ett härbärge och inte till korridorboende bland våldsamma, kriminella missbrukare, där hon tidigare blivit misshandlad och utsatt för allvarliga övergrepp. Soc flyttade henne till lägenhet pga dessa övergrepp [...] Nu vräktes hon från försökslägenheten och de vill återigen placera henne i ett liknande boende.

Per-Ove Mattson, avdelningschef på Farsta socialförvaltning, säger till P4 Stockholm att de tar kritiken på stort allvar.

– Det är aldrig trevligt att bli kritiserad. Men vi försöker se positivt på det och använda det för att ändra rutinerna i vårt sätt att arbeta.

Här kan du läsa mer om P4 Stockholms rapportering om anmälningar mot Farsta socialtjänst.