Bortglömd rapport varnade för dagens skolproblem

9:17 min
  • En bortglömd OECD-rapport från 1992 väcker debatt idag.
  • Rapporten varnar för mycket av det som kan ses som dagens negativa effekter av friskolereformen, inte minst när det gäller den bristande jämlikheten. Men när den kom var den märkbart osynlig.
  • Nu lyfter LO-utredaren Mattias Samuelsson, som hittat rapporten, frågan om huruvida de problem vi ser i skolan idag hade kunnat förhindras om rapporten tagits på större allvar.
  • Hör honom och Jonas Hellman, som under 90-talet var ledarskribent på Svenska Dagbladet och idag är chef för politik och samhällsanalys på Prime.