Kungliga operan kan få ny publikentré

0:57 min

Kungliga operan i Stockholm får en ny publikentré mot Kungsträdgården, om regeringen tillstyrker den slutrapport som operan och Statens fastighetsverk nu har lämnat in.

Entrén hamnar i en nybyggnad som också kommer att innehålla en ny mindre scen vid sidan av den nuvarande större liksom nya repetitionssalar för orkester och balett.

Den planerade ombyggnaden av Kungliga operan kommer enligt slutrapporten att kosta totalt 3,5 miljarder kronor vilket är 1,5 miljarder kronor mer än den ursprungliga kostnadsramen som operan och fastighetsverket hade att hålla sig till.

Enligt slutrapporten kommer operahuset vid Gustaf Adolfs torg att behöva utrymmas 2023 i fyra år med planerad nyöppning 2027.