RENÄGARE POSITIVA TILL MINSKAT BESÖKSTRYCK

Beslut om bron över Handölan försenat

2:29 min

En ny bro är inköpt och färdig att monteras upp över Handölan, längs vandringsleden mellan Storulvån och Gåsen, men den kan bli kvar på land.

Sedan den gamla bron drogs med av isen för två år sedan har besökstrycket minskat i området, som är ett viktigt kalvningsområde för Handölsdalens sameby. Det är något som renägarna tycker är positivt.

Jon Paulsson, chefsjurist vid Länsstyrelsen, säger att det är något som man kommer ta hänsyn vid när ett beslut om bron ska fattas.

– Vi prövar ju alla upplåtelser på renbetesfjäll utifrån samebyns verksamhet, säger han.

På grund av en pågående nationalparksutredning och minskade anslag står det klart att bron inte kommer att sättas upp i sommar och det är oklart om bron överhuvudtaget kommer på plats igen.

Trots det har Naturvårdsverket beviljat nästan en miljon kronor till en ny bro, som nu ligger och väntar hos leverantören.

Erik Hellberg Meschaks, handläggare på Naturvårdsverket i Östersund, tycker inte att det var ett förhastat beslut.

– Vi fick en begäran från Länsstyrelsen och då förutsätter vi att man har gjort de bedömningarna. De agerade väl utifrån den kunskap de hade, säger han.