Annan skadeinsekt upptäckt i Halland

0:48 min

Granbarkborren skadade mer skog än skogsbränderna förra året, det visar siffror från Skogsstyrelsen. I Halland fanns det en annan insekt som ökade kraftigt.

Den är den ovanliga skarptandade barkborren, en insekt som normalt sett finns i norra Sverige, som har kommit till Halland. Den skarptandade barkborren angriper tall, som får blånader i virket och dör.

Skogsstyrelsen har hittat uppemot 50 träd som blivit angripen av insekten i stora delar av länet, från Våxtorp i söder till Värö i norr.

Sommarens torka och värme förra året gjorde träden extra mottagliga för angrepp av både granbarkborren och den skarptandade barkborren.