Efter olyckor med lastfartyg

Fler nykterhetskontroller av yrkesfartygen

2:08 min

Efter sommarens olyckor när två lastfartyg gick på grund i den svenska skärgården har Kustbevakningen ökat antalet nykterhetskontroller av yrkessjöfarten.

Frågan väcktes efter att befälen till de olika fartygen visat sig vara berusade. 

– Den stora skillnaden är att vi har riktat verksamheten mot yrkessjöfarten, säger Erik Hedin är befälhavare på Kustbevakningen i Västervik.