Artfjället

Fjäll i Hemavan stängt för besökare fram till juni

1:46 min

Lokala besöksnäringen har gjort en överenskommelse med länsstyrelsen och samebyn Ubmeje tjeälddie som ska säkra renarna under kalvningsperioden.

Från och med 15 april, det vill säga i måndags, och fram till sista juni är Artfjället utanför Hemavan stängt för besökare. Det här gäller alla, såväl skoteråkare som skidåkare.

Anledningen är att det är den kritiska perioden på året när renarna får sina kalvar. Blir de rädda eller stressade kan de i värsta fall överge kalvarna som då lämnas att dö.

– Den ökade turismen i Hemavanområdet har gjort det svårare. Artfjället är redan avstängt för motortrafik men mängden skidåkare har ökat senaste åren, säger samebyn Ubmeje tjeälddies ordförande Peter Omma.

– Med skidåkare är skadan nästan redan skedd. De rör sig så tyst att de överraskar renarna.

Överenskommelsen kom till på initiativ av Ubmejen tjeälddie och Länsstyrelsen Västerbotten. I dealen ingår att Artfjället fredas från turism och exploatering, mot att renskötseln över de kommande åren styrs om och sker där vilket då istället ger mer plats åt näringslivet på de andra fjällen i området.

Björn Jonsson är chef på naturvårdsenheten hos Länsstyrelsen Västerbotten och understryker att det inte rör sig om ett förbud.

– Det är inget nytt regelverk eller lagstiftning, så det är inte förbjudet. Däremot hoppas vi att man undviker Artfjället under den här perioden.