Årlig skaderapport

Ökande skogsskador i norr oroar

1:30 min

I de fyra nordligaste länen är ökningen av de multiskadade ungskogarna oroande. Det skriver Skogsstyrelsen i sin årliga skaderapport.

"Multiskadad skog" är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt.

Tall och gran drabbas av återkommande angrepp från en rad skadesvampar som tillsammans med betesskador av vilt påverkat cirka 100 000 hektar skog.

– Det verkar sammanfalla med klimatförändringarna. Det är inte forskat på det men vi tror att det har stor betydelse, säger Anna Marntell, som är Skogsstyrelsens skogsskadesamordnare i norra Sverige.

Det här påverkar hela råvaruförsörjningen och sysselsättningen. Det man som skogsägare kan göra är att inventera och se över sina skogar och planterar om ifall skogen angrips. Alternativt byter till träslag som klarar sig bättre från angreppen.

Här kan du läsa Skogsstyrelsens skogsskaderapport Region nord