Nya åtgärder ska ge bättre pendeltågstrafik

1:04 min

SL, Trafikverket och tågföretaget MTR har kommit överens om ett åtgärdsprogram som ska förbättra Stockholms pendeltågstrafik. Åtgärderna är inriktade på tre områden.

– Det här kommer inte lösa alla problem men det kommer vara ett stort steg framåt, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm.

De tre områdena omfattar:

  • Förbättrad infrastruktur: utökat förebyggande underhåll på spårväxlar och spårledningar, särskilda åtgärder vid platser med vanligt förekommande fel som exempelvis elfel vid Älvsjö, förebygga obehöriga på spåren, etc.
  • Förbättrad hantering av trafiken under och efter störningar: ta fram konkreta störningshanteringsplaner, genomföra partsgemensamma utvärderingar efter inträffade större händelser, etc. 
  •  Ökad tillförlitlighet för trafikinformation: förbättra skyltarnas funktion vid störningar, förbättra information på stationerna om alternativa resvägar vid störningar, etc.

 Totalt handlar det om 20 åtgärder med start i år.