Fiskeripolitik

WWF: EU klarar inte egna krav om hållbart fiske

1:27 min

EU:s fiskeripolitik kritiseras av Världsnaturfonden som granskat hur EU når sina egna mål att bevara fiskbestånd och biologisk mångfald.

– Om vi tittar på Östersjön, så överfiskas fortfarande 50 procent av fiskbestånden. I Nordostatlanten så överfiskas 40 procent. I Medelhavet är det hela 90 procent. Här har man jättestora utmaningar, säger Karin Glaumann, sakkunnig i fiske och marknadsfrågor på Världsnaturfonden i Sverige.

Det är långt kvar för målen i EU:s fiskeripolitik som beslöts 2013: "Allt fiske och fiskodling ska senast år 2020 bedrivas miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart."

– Man har sagt att man ska uppnå hållbara fiskebestånd till 2020. Trots det, så ser det ut så här i våra hav, säger Karin Glaumann.

Fiskets miljöbrister visar sej bland annat i att oönskad bifångst fortfarande dumpas till havs, trots att det är olagligt. En mycket liten del av havsfisket kontrolleras, även om det påtalats flera gånger tidigare.

Ändå anslår EU pengar till kontroll och utveckling av mer selektiva fiskemetoder, men bara 28 procent av de pengarna används, visar WWF:s granskning av dokument från bland annat EU:s fiskeövervakning.

– Vi har tittat på några specifika länder. Sverige till exempel inspekterar ungefär mindre än en procent av alla fisketurer per år. En extrem liten andel, hur ska man veta att man följer lagar och regler som man har satt upp.

Ni skriver att utkast ökar - men hur vet ni det, när det är så lite kontroll?

– Utkasten  är omfattande, det har forskningsstudier på området visat, säger Karin Glaumann.

Av sammanlagt 46 åtgärder i fiskeripolitiken är det bara ett enda som uppnås av samtliga medlemsländer - ett system för att registrera fiskefartyg. Det nya EU-parlamentet som snart väljs, bör enligt Världsnaturfonden bättre än hittills följa upp att fisket blir hållbart, tycker Karin Glaumann:

– Ganska nyligen röstade Europaparlamentet om subventioner för att modernisera fiskeflottan. Det vill säga att bygga nya, mer effektiva fiskefartyg. Och här har parlamentet röstat ja, vilket vi anser går helt emot den utveckling vi behöver se, med att minska överkapaciteten, säger Karin Glaumann, sakkunnig i fiske och marknadsfrågor på svenska Världsnaturfonden.