Förbifart Stockholm

Trafikverkets stäms på 800 miljoner

1:56 min

Ett italienskt byggföretag har stämt Trafikverket för att myndigheten hävt kontrakt gällande tunnelbyggen vid förbifart Stockholm.

Det var i mars månad  som Trafikverket kontraktet med företaget Lovön Samverkan AB som anlitats för att bygga bergtunnlar till Förbifart Stockholm. Kontraktet hävdes efter kritik om allvarliga brister i arbetsmiljön. Kort efteråt gick Lovön Samverkan i konkurs.

Nu svarar ett av företagets två italienska ägare, Vianini Lavori SPA med att stämma svenska staten på 80 miljoner Euro, motsvarande drygt 800 miljoner kronor.

– Den här typen av stämning har vi aldrig fått tidigare. Trafikverket har, så vitt jag vet, aldrig blivit stämda i en italiensk domstol tidigare, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket. 

Trafikverket har kopplat in Justitiekanslern, eftersom det är staten som stäms och beloppet är högt. De ska också komma fram till hur de ställer sig till ärendet har hamnat hos en italiensk domstol istället för hos det svenska rättsväsendet.

– Det är en av de frågor vi ska analysera, om italiensk domstol är rätt domstol och vilken lag som ska tillämpas, säger Charlotta Lindmark.