Pressfriheten under press i allt fler länder

2:06 min

Bara en fjärdedel av de 180 länder som ingår i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har "bra" eller "ganska bra" villkor för den fria journalistiken.

Det framgår av den rapport som organisationen presenterar i dag. Och inom EU är det bara nio av de 28 medlemsländerna som uppfyller det som krävs för att ha en bra pressfrihet. Erik Halkjaer som är ordförande i den svenska sektionen av Reportrar utan gränser, tycker att utvecklingen är oroande.
 
 – Reportrar utan gränser har ju lagt fram tio förslag till EU-kommissionen och parlamentet, för att försöka ta itu med problemet med en försämrad pressfrihet inom EU. Överst på den listan är en kommissionär som är särskilt ansvarig för pressfrihet. Det finns inte i dag i EU-kommissionen, en kommissionär som jobbar med de här frågorna. 
 
Årets pressfrihetsindex visar att det blir allt färre länder, 24 procent i år mot 26 procent förra året, där journalister kan arbeta fritt, utan rädsla för repressalier, hot eller våld när makthavare granskas.

Fortfarande är Europa världens tryggaste område för journalister att arbeta i, men i Malta, Slovakien och Bulgarien har journalister mördats. I Polen och Ungern används statliga medier numera som propagandaverktyg.

Norge toppar pressfrihetsindexet för tredje året i rad, följt av Finland och Sverige.

I USA har förra årets klassificering av läget som "tillfredsställande" ändrats till "problematiskt". Den största försämringen sedan förra året har dessutom skett i just Nord- och Sydamerika, 3,6 procentenheter.

I botten av pressfrihetsindexet ligger Vietnam, Kina, Eritrea, Nordkorea och, allra längst ner Turkmenistan.

Mellanöstern och Nordafrika är fortfarande de farligaste regionerna för journalister att arbeta i. Men det finns också ljuspunkter i årets pressfrihetsindex. 

– Det finns ett par jättefina ljuspunkter och det är Etiopien och Gambia, som hoppar ordentligt. Det är också goda exempel på hur lite som krävs. Det räcker ju med att det kommer en regering med politiker som menar allvar, som stiftar lagar, som utgår som goda exempel, att man försvarar pressfriheten offentligt och försvarar journalister, säger Erik Halkjaer på Reportrar utan gränser.