Gåva till WWF

Testamenterade skog värd 100 miljoner - för rovdjurens skull

1:42 min

En skogsägare i norra Värmland testamenterade skog värd över 100 miljoner till Världsnaturfonden. Enligt testamentet måste pengarna användas till att bevara de stora rovdjuren.

Skogsägaren hade 21 skogsfastigheter i landet. 16 av dem fanns i norra Värmland, tre i Jämtland. Skogsägarens sista vilja var att Världsnaturfonden skulle få dessa marker i gåva och sedan sälja dem. Vad pengarna ska användas till var klart och tydligt beskrivet i testamentet.

– Medlen från skogsfastigheterna ska användas till att bevara stora rovdjur i Sverige eller  internationellt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden

Nu kommer Naturvårdsverket att köpa skogen av Världsnaturfonden. Alla affärer är inte klara ännu men den totala försäljningssumman beräknas bli drygt 100 miljoner kronor.

– Det är väldigt sällan vi får pengar i den här storleksordningen, säger Peter Westman.