ARBETSMILJÖPROBLEM

Hemtjänsten i Sala kan inte larma vid hot

2:05 min
  • Det finns inte tillräckligt med överfallslarm som hemtjänstpersonalen i Sala kan använda om de hamnar i en hotfull situation.
  • Arbetsmiljöverket kräver förbättring annars väntar böter på 100 000 kronor.